Thursday, September 02, 2010

Weekly Top 10 Album

1. Kobukuro - ALL COVERS BEST = 290514
2. Arashi - Boku no Miteiru Fuukei = 32332
3. Koshi Inaba - Hadou = 24110
4. WEAVER - Shinseiki Soseiki Part.1 = 15865
5. Toshihiko Takamizawa - Fantasia = 15420
6. Katy Perry - Teenage Dream = 15261
7. RIP SLYME - GOOD TIMES = 14616
8. Charice - Charice = 9454
9. Miliyah Kato - HEAVEN = 8522
10. Kaori Mochida - NIU = 8350

No comments: